Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 10 z jednání Výkonného výboru ze dne 2.9.2010, které se konalo v kanceláři KB v Praze.

Zápis č. 10 z jednání  Výkonného výboru ze dne 2.9.2010,

které se konalo v kanceláři KB v Praze.

 

Listina přítomných uložena u originálu zápisu         

 

Program:         1)    Kontrola zápisu

                2)    Program – Nové úkoly

 

ad 1)    bez připomínek

                       

ad 2)    1)         Časopis – listopadové vydání

-          projednány 3 alternativy obálky, kterou navrhla redaktorka časopisu Jana Imrýšková

-          vybrána alternativa č. 2 (příloha zápisu)

-          zvážit možnost foto přílohy z činnosti v posledním roce.

-          K tomu úkol pro předsedy KV – do zasedání VV v Pardubicích 11.9. zaslat 2 – 3 fotografie, abychom zde udělali výběr – jednalo by se maximálně o  počet 16 ks.

                                  

2)           Celostátní turnaj v bowlingu  a jednání VV den předem

-          Bowling klub v Pardubicích je stále uzavřen

-          S větším množstvím drah není moc možností

-          Praha Zličín – zde možnost jedině až 18. prosince

-          V původním termínu 27.11.2010 se naskytla možnost v Olomouci (zde je 12 drah, cena je velmi příznivá 190,- Kč za dráhu a hodinu

-          Bowling je asi 7 min jízdy hromadnou dopravou od nádraží

-          Rozdíl mezi Pardubicemi a Olomoucí je 1,5 hodiny rychlíkem

-          VV schvaluje uskutečnit turnaj v Olomouci v sobotu 27.11.

-          Dne 11.9.2010  rozhodnout zda od 11.oo do 13.oo hodin, jak je předběžně rezervováno, případně se pokusit dojednat posunutí začátku na 12.oo hodin

-          Zrušit předběžnou rezervaci Praha Zličín – dnes je poslední možnost

-          Ukládá zajistit místnost pro jednání VV v Olomouci na pátek 26.11., jak je v plánu práce ( Fanta, Zborková, Škovranová)

-          Zjistit alternativy cenově dostupného ubytování pro VV z pátku na sobotu v Olomouci – Zborková, Škovranová do 11.9.

-          Pokud budou další členové krajských družstev ze vzdálených krajů (Plzeňský, Karlovarský, Ústecký a Jihočeský) požadovat zajistit rovněž ubytování – tento požadavek nahlásit do 11.9.

-          VV upozorňuje Ústecký KV, že pokud nepřiveze na turnaj putovní pohár, bude krajské družstvo diskvalifikováno

-          Do jednání VV dne 14.10. nahlásit , kdo se zúčastní VV 26.11. z kraje – zodp.předseda KV

-          26.11. se budou opět předávat pokladní doklady za 2. pololetí pro paní účetní.

 

 

 

 

 

 

3)          Webové stránky klubu

-          Oceňujeme celou řadu dalších vylepšení nových stránek

-          Poděkování Petrovi Zástěrovi

-          VV ukládá ke konci roku zrušit staré stránky – J.Vaňous

-          Pardubický kraj žádá o přístup na doménu 3. Řádu pro jejich krajské stránky – přístupová práva předat J.Vaňousovi – zodp. P.Zástěra

-          Zrealizovat i ostatní přístupová práva na krajské weby (viz předchozí schválení)

 

 

4)         Členské průkazky

-          První várka průkazek již byla distribuována členům, kteří uhradili stanovený poplatek 50,- Kč

-          V tisku je nyní druhá várka, tyto budou rozeslány v1.polovině září.

-          V září se nejspíš zrealizuje ještě tisk třetí části.

-          Další průkazky se budou vyrábět postupně, vždy jakmile bude počet odpovídat tiskovým archům, aby se zbytečně neplýtvalo

-          V tiskárně připravujeme tisk známek na rok 2011 tak, aby se mohly distribuovat v našem časopise těm členům, kteří řádně uhradí členský příspěvek

-          K tomu VV schvaluje, aby se členské příspěvky hradily vždy do konce února a známky se distribuovaly nejpozději v dubnovém časopise

-          VV schvaluje, aby ten kdo členský příspěvek neuhradí v řádném termínu, hradil i více náklady spojené se zasláním členské známky

 

                       

5)      Databáze členů

-          Při tisku průkazek se ukázalo, že bude nutné vést zvlášť adresu trvalého bydliště a ještě doručovací adresu člena, pokud požaduje zasílat korespondenci či časopis na jinou adresu

-          Zajistí J.Fanta

 

6)      Různé

-           

 

 

 

Zapsal  :          Fanta                         

Ověřila :          Jirečková